Byggevaredagen er byggevarehandel og -industriens årlige møteplass. Arrangementet er rettet mot ledere og mellomledere. Arrangører er Byggevareindustriens Forening og Virke Byggevarehandel.
ARRANGØRERMELD DEG PÅ HER »

Presentasjoner
Velg året du vil se presentasjonene for:
[År 2013][År 2014][År 2015][År 2016][År 2017]

Økonomiske rammebetingelser
Klikk her for å laste ned presentasjonen
ROT-markedet – byggvarehandelens kjernemarked i endring
Klikk her for å laste ned presentasjonen
Entreprenørmarkedet – strategisk partner eller prisjager per prosjekt?
Klikk her for å laste ned presentasjonen
Handelens rolle – nå og fremover
Klikk her for å laste ned presentasjonen
Byggevarehandelen – Kua som dør eller graset som gror?
Klikk her for å laste ned presentasjonen
E-handel 2015 - Trender, muligheter og trusler
Klikk her for å laste ned presentasjonen
Hva skal være våre felles fortrinn i en verden der konkurransen "utenfra" stadig øker?
Klikk her for å laste ned presentasjonen
Hvordan gjøre seg attraktiv for investorer i fremtiden – hvem er mulige investorer og hva ser de etter?
Klikk her for å laste ned presentasjonen

Utviklet i samarbeid med Informatics@net